open5.nl disclaimer


Op het gebruik van de website www.open5.nl, welke wordt beheerd door rByte, zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

De website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en wanneer u gebruik maakt van informatie of links op de website doet u dat voor eigen rekening en risico. Het internet is een dynamisch geheel en dus kan informatie verouderd, onjuist of onvolledig zijn en kan rByte geen garanties geven betreffende de informatie op de website.

rByte heeft geen zeggenschap over de websites, die via de vele hyperlinks op www.open5.nl kunnen worden bereikt, en biedt dan ook geen enkele garantie v.w.b. volledigheid of juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze sites. Als rByte hyperlinks opneemt op de website naar andere sites houdt dat geen goedkeuring in van de inhoud van deze sites.

Bij het bezoeken van de website kunnen onderbrekingen voorkomen welke rByte tot een minimum zal trachten te beperken.

rByte kan niet garanderen dat de website altijd volledig vrij is van technische problemen of onderbrekingen.

rByte behoudt alle rechten over op de site gepresenteerde informatie. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van rByte, is het niet toegestaan om de inhoud van de site, over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.

Deze website en alle hierop voorkomende informatie is gericht op Nederlandse bezoekers waarop het Nederlands recht van toepassing is. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen in verband met deze website.

Alle informatie, elk logo en elke hyperlink op de website www.open5.nl, kan door rByte onaangekondigd en op elk moment worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd zonder dat daar rechten aan kunnen worden ontleend.

Wie gebruik maakt van de website www.open5.nl gaat daarmee automatisch akkoord met de volledige tekst in deze disclaimer.


2007 rByte